napi evangelium

Egyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították őket. Jézus azonban így szólt: „Hagyjátok csak a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa!” Azzal rájuk tette kezét, majd továbbindult.
Mt 19,13-15

Elmélkedés

Jézus ezt mondja a mai evangéliumban: „Hagyjátok csak a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek.” Figyelmeztetése közvetlenül azoknak a tanítványoknak szól, akik nem engedik, hogy a gyermekek a felnőttekkel együtt legyenek. A történetben szereplő gyermekeket feltételezhetően a szüleik viszik Jézushoz, áldást kérve számukra. A tanítványok védelmére meg kell említenünk, hogy abban a korban nem volt szokás, hogy a vallási vezetők és tanítók kisgyermekekkel foglalkozzanak. Talán maguk a tanítványok is meglepődtek azon, hogy Mesterük a szokással ellentétben mégis barátságosan és szeretettel fogadta a gyerekeket, s jelenlétüket örvendetesnek tartotta.

Mivel sokszor úgy tűnik, hogy manapság a szülők nem engedik Jézushoz közeledni, az Úrhoz menni gyermeküket, ezért az evangéliumi figyelmeztetés közvetett módon nekik is szól. Azoknak, akik nem gondoskodnak arról, hogy gyermekük vasárnaponként részt vegyen a szentmisén, mert esetleg ők maguk sem járnak. Inkább pihenjen a gyerek – mondják. Amúgy is nyári szünet van, miért kellene misére menni ilyenkor, s ezzel fárasztani? – hangoztatják. Igen, ők ezzel megakadályozzák saját gyermeküket, hogy Jézushoz menjen.

Vajon én akarva vagy akaratlanul nem akadályozok-e másokat a Jézushoz való közeledésben? Szülőként Jézushoz viszem-e gyermekemet?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus! Te földi életed során hirdetted az örömhírt és meggyógyítottad a betegeket, akik gyógyulásukat kérték tőled. Tanításoddal és gyógyításaiddal jelenvalóvá tetted Isten irgalmát az emberek között. Megmutattad, hogy hatalmaddal képes vagy legyőzni a gonoszt s ezáltal megszabadítani az embereket. Segíts minden embert, hogy tanításodban felismerje a követendő utat! Segíts, hogy csodáid növeljék hitünket! Mutasd meg nekünk, Urunk a te szeretetedet, hogy abból táplálkozva kövessünk téged!

Horváth István Sándor (Ph 88)