napi evangelium

Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait: Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének! Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.
Bizony, mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony, mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Mt 18,15-20

Elmélkedés

Két dolog egyesíti az embereket: a megbocsátás és a szeretet. Függetlenül attól, hogy hol és mikor születtünk, ez a két alapvető erény egyesít minden embert. Ahol hiányzik a megbocsátás és szeretet, ott nem jön létre közösség, nincs egység az emberek között, nincs közös cél, amelynek megvalósítására együtt törekednének.

Mi pusztítja el a barátságokat? Mi teszi tönkre az emberi kapcsolatokat? Miért romlik meg sokszor a házastársi kapcsolat? A hazugságok, az igazságtalanságok és a féltékenység áll a háttérben. Miként lehet orvosolni mégis a tönkrement kapcsolatokat? Megbocsátással és szeretettel. Ez a két erény szorosan kapcsolódik egymáshoz és aki birtokolja és gyakorolja ezeket, az Krisztushoz kapcsolódik. Tőle tanuljuk meg, hogy kilépjünk önmagunkból, önzésünkből és keressük a kiengesztelődés, a megbékélés lehetőségét embertársainkkal.

Ehhez fogalmaz meg gyakorlati tanácsokat Jézus a mai evangéliumban. Személyes bűneinknek mindig van közösségi vonatkozása is, mert azok rossz fényt vetnek a közösségre, az Egyházra, amelyhez tartozunk. Fogadjuk el a közösség tagjainak szeretetteljes figyelmeztetését! Minden közösség életében, az Egyházban is vannak hibák és nézeteltérések. Ezeket a sebeket mielőbb be kell gyógyítani. Megbocsátással és szeretettel. Krisztustól tanult megbocsátással és szeretettel.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te több alkalommal megjelentél apostolaidnak s élőként, feltámadt testedben mutatkoztál meg előttük. Az ő hitüknek a veled való személyes találkozás volt az alapja. Apostolaid azzal váltak a feltámadás tanúivá és bátor hirdetőivé, hogy személyesen találkozhattak veled, a Feltámadottal. Segíts megértenünk halálod és dicsőséges feltámadásod titkát, hogy mi is tanúid lehessünk! Kereszthalálod magában hordozta bűneinket, feltámadásod pedig magában hordozta a bűntől való megszabadulásunkat. Adj bocsánatot bűneikre!

Horváth István Sándor (Ph 88)