napi evangelium

Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid azonban csak esznek-isznak. Jézus így felelt nekik: Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény? Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt: akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik: Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye. Hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket; a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőbe való: akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja: Jobb az óbor.
Lk 5,33-39

Elmélkedés

A böjt vagy az étkezés a fontosabb? Mikor kell böjtölni és mikor nem? A böjt régen is és napjainkban is mind a zsidó vallásosság, mind a keresztény gyakorlat szerint egyike a legfontosabb vallási kötelességeknek az imádkozás és az alamizsnálkodás, tehát az adakozás mellett. Az evangélium szerint egyes farizeusok nehezményezik, hogy miközben ők is és Keresztelő János tanítványai is megtartják a böjti szokásokat, addig Jézus tanítványaitól nem látják ugyanezt. Felvetésükre Jézus egyszerű magyarázatot ad: van ideje a böjtnek, de most nem ez az idő van. Megvan az ideje a szomorúságnak, a gyásznak és a sírásnak, de most nem ennek van az ideje. Amíg ő itt van a világban, addig az öröm ideje van.

Az általa hozott új korszak és az üdvtörténet új időszaka szemléltetésére Jézus az új ruháról és az új borról beszél. A bibliai hagyományban az „új” egyrészt azt jelenti, ami fiatal, azaz időben új, másrészt arra vonatkozik, ami természetében új, minőségileg jobb, mint a korábbiak. Ehhez párosul még az is, hogy minden új dolog szent, azaz például az újszülöttek vagy a termés zsengéje Istennek van szentelve, hiszen minden Istennek köszönheti létezését, életét.

Jézus tanítása azért nevezhető újnak, mert különbözik az ószövetségi tanítástól. A mózesi törvény lényegi tartalma megmarad, de meg kell újulnia és ezt a megújulást, ezt az új lelkületet szorgalmazza Jézus.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Istenünk! Látjuk és elismerjük, hogy a világban, az Egyházban és bennünk egyaránt jelen van a jó és a rossz. Isten és a sátán küzd a lelkünkért, örök sorsunkért. Segíts, hogy minden helyzetben felismerjük és elutasítsuk a gonosz kísértéseit! Növeld bennünk az életszentség vágyát, hogy készek legyünk engedelmeskedni neked, teljesíteni akaratodat! Gyarlóságunk, esendőségünk és bűnre hajló emberi természetünk ellenére is hozzád tartozunk, és tanításod szerint akarunk élni. Segítsen minket a te kegyelmed és irgalmad az üdvösségre!

Horváth István Sándor (Ph 88)