napi evangelium

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak:
„Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra – sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát. Meghallják, és életre támadnak. Mert ahogyan az Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat tettek, feltámadnak és elkárhoznak.”
Jn 5,24-29

Elmélkedés

Halottak napján sokan kimennek a temetőbe. Gyertyát gyújtanak, virágokat, koszorúkat visznek. Talán nem csak közömbösen állnak elhunyt családtagjaik sírja mellett, hanem imádkoznak is. Néhány síremléken már megfakultak a nevek. Ahol pedig frissen vésettek vagy aranyozottak a betűk, ott valószínűleg még a sebek is frissek, még nem gyógyultak be. A temetők nyugalma elgondolkodtat bennünket: egyszer mi is ide fogunk kerülni. Életünket években, évtizedekben mérjük, de sosem tudhatjuk, hogy mikor jön el számunkra az utolsó nap. A temetők csendje történeteket mesél, az itt nyugvók élettörténetét. A sírköveken lévő nevek, vagy sok helyütt arcok eszünkbe juttatják ezeket az élettörténeteket. Azoknak a történetét, akik már nem ismerik a fájdalmat. Mi még magunkkal hordozzuk egy ideig az ő elvesztésük miatti fájdalmat.

A temetők csendjében kérdések járnak a fejünkben. Meddig fog tartani az életünk? Van-e élet a halál után? Valóban feltámadunk majd? Ha létezik a túlvilág, akkor hová jutunk? A kárhozatra vagy a mennybe?

A temetőkben világító ezernyi gyertya és mécses fénye talán reményt ébreszt bennünk. Egy parányi fény is képes legyőzni a sötétséget. A fény a feltámadást hirdeti. Eljön majd egyszer a mi számunkra is az a nap, amikor távozunk a földi életből. És el fog jönni az az óra is, amikor meghalljuk Isten Fiának szavát. Ez a szó új életre hív minket, az örök életre támaszt fel bennünket.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Mennyei Atyánk! Jézus feltámadása nyújtja nekünk a reményt, hogy mi is feltámadunk az örök életre. A halál könyörtelen tényével szembesülve könnyen azt gondolhatom, hogy az életnek ezzel vége. Te új életet adtál Fiadnak, Jézusnak, akit húsvétvasárnap hajnalra feltámasztottál. Hisszük, hogy új életet adsz majd nekünk is, amikor feltámasztasz minket az örök életre. A feltámadást követően találkozhatunk veled, az örök szeretettel. Uram, hiszek a feltámadásban, hiszek az örök életben. Neked ajánlom az életem, hogy veled élhessek majd örökké a mennyei boldogságban.

Horváth István Sándor (Ph 88)