Az alábbiakban a Magyar Kurír hírportál születésnapi köszöntésről készült beszámolóját közöljük:

80. születésnapján, november 27-én köszöntötte Korzenszky Richárd bencés szerzetest, a tihanyi apátság újraindulása utáni első elöljáróját, kiérdemesült perjelét utóda, Mihályi Jeromos perjel, Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát, Ternyák Csaba egri érsek, valamint Áder János köztársasági elnök a Tihanyi Bencés Apátságban.

Richárd atya köszöntése

A szombati délutáni meglepetésünnepségen Korzenszky Richárd földije, a szintén rábaközi születésű Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita; Mihályi Jeromos, a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója; Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát, a Magyar Bencés Kongregáció elnöke; Ternyák Csaba egri érsek, Richárd atya győri bencés öregdiákja; Udvardy György veszprémi érsek; Kontrát Károly országgyűlési képviselő; Varró János tihanyi alpolgármester, valamint a magyar bencés közösség, számos egyházi és közéleti személyiség, bencés öregdiákok, barátok köszöntötték Richárd atyát.

Richárd atya köszöntése

Mihályi Jeromos OSB, a Tihanyi Bencés Apátság perjele köszöntötte a tihanyi bencés szerzetesközösség nevében az ünnepi eseményen megjelenteket. 

„Kedves Richárd atya! Ma sokan idézik a zsoltáros szavát: »Hetven év egész életkorunk, nyolcvan talán, ha erősek vagyunk.« Ezt a zsoltárverset választotta karácsonyra megjelenő képes imádságoskönyve címének is, amelyben majd nyolcvan fotó és nyolcvan imádság fogja gazdagítani azokat, akik kezükbe veszik – mondta köszöntőjében Mihályi Jeromos perjel. – Nyolcvan év kegyelmeiért, örömeiért, küzdelmeiért és sikereiért adunk ma hálát Istenünknek és mindazoknak, akik Richárd atya mellett álltak az évtizedek folyamán: gondolva itt édeasanyjára, édesapjára, családtagjaira és természetesen rendi közösségünk tagjaira, tanáraira, valamint minden barátjára.

Mi, tihanyi bencés szerzetesek, közösségként adunk ma hálát Richárd atyával. Hálát adunk azért, hogy egy egyházellenes, küzdelmekkel és egzisztenciális veszélyekkel teli korszak után Richárd atya a Regula tanítását követve merte vállalni az engedelmesség fáradságos munkáját, amiből közösség és evangéliumi élet fakadt Tihany ősi monostorának falai között.

Kedves Richárd atya! Köszönet azért, hogy közel harminc évvel ezelőtt az engedelmesség hatalmas és hírneves fegyverzetét magára vette. Köszönet azért, hogy elöljáróként mindig engedte, hogy szabadon gondolkozzunk, elmondjuk véleményünket, még akkor is, ha azok sokszor korrekcióra szorultak. Köszönet azért is, hogy fáradhatatlan munkával és erővel hordozta formálódó közösségünk minden terhét. Felelősséget vállaló személyekként tudjuk, hogy ez soha nem egyszerű feladat. Egész közösségünk nevében megköszönöm azt, hogy atyai jelenlétével, tanácsaival és imádságával ma is gyarapítja és építi közösségünket!

Szívből kívánom Önnek, hogy szerzetesközösségünk, a Tihanyi Bencés Apátság mint szolgálatának gyümölcse legyen a további évtizedekben is az a hely, ahol a »heggyel az ég egybemosódik«. Maradjon továbbra ez a közösség az a hely, ahol felismerhetjük a Richárd atya által sokszor idézett két kalandvágyó szerzetesről szóló anekdota tanulságát, amelyben a két szerzetes elindul, hogy megkeresse azt a világvégén található helyet, ahol az ég és a föld összeér, ahol találkozhatnak az Istennel. Megérkezve és belépve az ajtón, a szerzetesek megdöbbenve tapasztalják, hogy a hosszú út után hazaérkeztek a saját cellájukba. Legyen Richárd atya számára továbbra is tihanyi monostorunk az a hely, ahol az ég és a föld mindennap összeér! Isten éltesse sokáig!”

Korzenszky Richárd az 1960-as, 1970-es években a győri és a pannonhalmi bencés gimnázium tanára volt, 1979 és 1989 között a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója és rendi elöljáró: főapáti titkár és perjel. Az 1990-es években elévülhetetlen érdemei voltak az egyházi iskolák újraindulása és megfelelő szakmai működtetése terén. 1994-től 2018-ig az újraindult Tihanyi Bencés Apátság perjele és az apátsági plébánia plébánosa volt: az 1055-ben alapított monostort a Balaton kulturális, lelkiségi, turisztikai központjává tette. Sokan úgy mondják, hogy ő a „Balaton plébánosa”.

Szentbeszédei, irodalmi munkássága, lelkipásztori és kulturális tevékenysége mind a mai napig az egész Kárpát-medence magyarsága számára meghatározó, iránymutató. 2020 tavasza óta az online térben is több ezres a nézettsége az általa celebrált vasárnapi 10 órás szentmiséknek, az általa vezetett lelkigyakorlatoknak és a Tetőtéri estéknek.

Veszprém megye és a Balaton-felvidék – Kapuvár és Pannonhalma után – valóban harmadik, igazi otthonává vált Richárd atyának. Szűkebb hazánk szeretete tükröződik sok-sok ezernyi csodálatos fotóján is.

Richárd atya köszöntése

Richárd atya szívéhez közel áll az orosz profán és vallásos irodalom, az orosz ortodoxia lelkisége. Több fontos művet is ő fordított magyarra. Születésnapja alkalmából szívélyes levélben köszöntötte Jevgenij Sztaniszlavov, az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövete; rendtársaitól pedig egy moszkvai és szentpétervári zarándokutat kapott ajándékba. Isten éltesse sokáig!

Szöveg: Barkó Gábor Ágoston OSB

Fotó: Pados Adrián

forrás: https://www.magyarkurir.hu/megszentelt-elet/korzenszky-richard-atyat-koszontottek-80-szuletesnapjan-tihanyban