Herendi János atya

Szomorú lélekkel, de Atyánk akaratában megnyugodva, szolgálataiért Istennek hálát adva tudatjuk, hogy HERENDI JÁNOS (Gy 1959), nyugalmazott plébános, tiszteletbeli kanonok, címzetes apát életének 81., papságának 56. évében április 19-én hazatért Mennyei Urához. Életéért, szolgálatáért Istent magasztalva adunk hálát.

Kegyeletüket 2021. április 24-én, szombaton, 13 órától a bátaszéki római katolikus templomban leróhatják. A templomban 16 órakor tartandó gyászmise keretében veszünk búcsút Tőle.

Ezt követően helyezzük végső nyughelyére a Bátaszéki Temetőben. A bátaszéki Római Katolikus Egyházközség fájdalommal búcsúzik. Bátaszék Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Herendi János atya gyászjelentés

Herendi János (Győr, 1959) szeretve tisztelt Diáktársunkként mind az aktív plébánosi, mind az azt követő időben fáradhatatlanul jelen volt a BDSZ megyei szervezetében, összejöveteleinket bölcsességével gazdagítva, amíg ezt egészsége lehetővé tette.

Bizonyosan többen vagyunk, akik szívesen foglalták imáikba Jánost a Hivatásában tanúsított számtalan érték, eredményei kapcsán, majd pedig – Őt erősíteni szándékozván egészsége őrzésében – Érte könyörögvén az Úrhoz. Iránta való tiszteletünket, szeretetünket most már a Mennyei Boldogságba vezető útját segítő imáinkkal róhatjuk le: akár a 2021. április 24-i szentmiséhez a lehetőségeinkhez igazodóan lelki vagy tényleges, imádságos kapcsolódással.

A Bencés Diákszövetség Tolna Megyei Szervezete  Iránta, egyben Mennyei Atyánk iránt hálával mond köszönetet, hogy János közöttünk lehetett. Bizalommal számítunk Rá, közbenjárására Urunknál, amint földi életében is a fáradhatatlan, mások felé segítőkészséggel forduló, közösséget, Várost alakító attitűdjét tapasztalhattuk. Nyugodjék Békében, az Úr Örök Világossága örömeiben! Imádkozzunk ÉRTE, s Általa földi Világunkért is!

In memoriam Herendi János (1940-2021)

Herendi János, 1940. október 7-én született Dunaszekcsőn. A győri papnevelő intézetben végezte teológiai tanulmányait. A papi hivatás folyamatosan érlelődött benne. Amikor Dr. Cserháti József kispapokkal kirándulva Dunaszekcsőre látogatott, megszületett a döntés, ő is pap lesz. 1965. június 20-án szentelték pappá. Ezután a káplánévek következtek: Bonyhád, Tevel, Simontornya és Himesháza. Káplánévei alatt a liturgikus funkció mellett rendszeresen hitoktatott, s már ekkor nagyon jó kapcsolata volt a fiatalokkal, a családokkal.

1970-ben került Bátaszékre, káplánként. A nehéz időkben főleg a hitoktatásban, a ministránsokkal való foglalkozásban volt eredményes. Hittanórák, foglalkozások után együtt focizott a gyerekekkel, akik nagyon megszerették, sokan máig ragaszkodnak hozzá, s őrzik a gyermekkori szép emlékeket. 1981-ben plébánosának tartós betegsége miatt vikáriussá nevezte ki a megyéspüspök, ezzel tulajdonképpen a plébánia vezetését ő vette át. 1986-ban lett plébános. Ekkor már köztiszteletben állt Bátaszéken, aki jól együtt tudott dolgozni a település vezetőivel, s akinek nagy szerepe volt abban, hogy a II. világháború utáni ki- és betelepítések okozta sebek begyógyultak, s az emberek békében, egyetértésben tudtak élni egymás mellett.

Plébánosi tevékenységéhez tartozik a plébániatemplom teljes felújítása, a templomtető természetes palára cserélése, majd a templom teljes belső restaurálása. Felújíttatta a szőlőhegyi Orbán kápolnát, közadakozásból sikerült teljesen megújítani a Kálvária kápolnát, s az elpusztult stációkat pótolni. A nyolcvanas évek nagy vívmánya volt a plébánia melletti közösségi ház megépítése. 1994-ben indult el a cikádori monostor feltárása, majd 2001-ben elkészült a romkert, amely ma is szervesen kapcsolódik a templomhoz. Az ő plébánosi működésének végén történt az életveszélyessé vált templomtorony cseréje.

A vallási élet erősítésére támogatta a lelkiségi mozgalmakat, működött Cursillo-s közösség, Rózsafűzér imacsoport, felnőtt és ifjúsági hittan és ministráns csoport. Közel két évtizeden keresztül volt a templomban virágvasárnap élő Passiójáték, amelyre a környékről is járnak az emberek. Ugyancsak a hívekkel és a fiatalokkal való kapcsolattartást erősítette a 80-as, 90-es években szervezett közös autós kirándulások, amelyet ő szervezett és vezetett Magyarország és Erdély különböző részeire.

Herendi János a várost és annak vezetését is támogatta, szinte napi munkakapcsolata volt a polgármesterrel. Nagy szerepe volt a testvérvárosi kapcsolatok kialakításában, ápolásában, rendszeres résztvevője volt a városi rendezvényeknek, s nem volt olyan felújított vagy újonnan készített középület, amelyet ne ő áldott volna meg. E jó viszony eredményeként Bátaszék Város Díszpolgára címet kapta meg 1995-ben.

Egyházi elöljárói is elismerték Herendi János plébános lelkiismeretes munkáját. A megyéspüspök 1994-ben tiszteletbeli kanonokká, 2005-ben kerületi esperessé, 2006-ban pedig a Boldogságos Szűz Műriáról elnevezett cikádori címzetes apáttá nevezte ki. 2015 nyarán ünnepelte aranymiséjét és bátaszéki szolgálatának 45. évfordulóját. 2016 nyarán nyugdíjba vonult, de amíg egészsége engedte szolgált: misézett, gyóntatott. Szervezete a koronavírussal folytatott küzdelemben alul maradt, 2021. április 19-én este az Úrhoz költözött.

forrás: Pécsi Egyházmegye, Endrődi István, Gál Laci