Bencés diáktársunk, Vizi E. Szilveszter (Bp55) professzor úr a Kálvin téri református templomban, Novák Katalin köztársasági elnök asszony beiktatásának ökumenikus istentiszteletén elhangzott imája:

Imádkozzunk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Teremtő Istenünk!

Kérünk, hogy Magyarország első közjogi méltósága ezeréves államiságunk legjobb hagyományainak szellemében szolgálhassa nemzetünket

Segítsd Novák Katalint, hogy hitben, tisztességben és szeretetben végezhesse munkáját

Kérünk, segítsd őt, hogy példamutatásával másoknak is erőt adjon felismerni embertársaikban és a teremtett világban az igazat, a szépet és a jót.

Kérünk fogadd pártfogásodba köztársasági elnökünket, hogy a latin mise első gondolata megvalósuljon: „Dominus sit in corde tuo et in labilis tuis” „Isten legyen a szívedben és ajkaidon”

Segítsd, hogy a történelem nehéz óráiban Európa védőszentjének, Szent Benedeknek a támogatását is érezze.

Kérünk, hogy országunk és e nemes földrész nemzetei a zsidó-keresztény hagyomány szellemében, a keresztények egységének megélésével, békében élhessenek

Hallgass meg Urunk!