napi evangelium

Abban az időben: Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”
Mt 5,1-12a

Elmélkedés

A boldogság biztos útja

A mai evangéliumban Jézus beszédet tart a népnek. Egyértelmű célja, hogy megnyerje az embereket. Az imént felolvasott rész az ún. hegyi beszédből való, amely Jézus tanításának összefoglalása, s útmutatást ad arra vonatkozólag, hogy miként lehetünk Isten országának részesei. A beszéd a nyolc boldogsággal kezdődik, s annak minden bizonnyal legfontosabb része. Ezt követően Jézus szól még a törvénytiszteletről, a megbékélésről, az esküről, az ellenségszeretetről, a böjtről, az ítélkezésről és az Istenbe vetett bizalomról. Az imádságról szólva pedig megtanítja a Miatyánkot. Az evangélista a következőképpen írja le a beszéd fogadtatását és hatását: „A néptömegek le voltak nyűgözve Jézus tanításától, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók” (Mt 7,28-29).

Jézus egykori hallgatóit lenyűgözte egy olyan beszéd, amely a boldogságnak egy nem éppen könnyű útját ígérte. Mert az még világos, hogy mindenki a boldogság elérésére törekszik, de a boldogsághoz vezető utat sokféleképpen lehet elképzelni. Mitől várják manapság az emberek a boldogságukat? Legyen szép a családi élet, szeressék egymást és gyermekeiket a házastársak, legyenek szófogadóak a gyerekek, a szülőknek legyen biztos munkahelyük, legyen anyagi jólét, legyen minél több pénz, fizetés, kereset. Jézus viszont egyiket sem ígéri. Ő éppen az ellenkezőjéről beszél. Nem a gazdagokat, hanem a szegényeket tartja boldognak. S ezt még fokozza azzal, hogy boldognak nevezi a sírókat, az éhezőket és az üldözötteket. Közben arról is beszél még, hogy boldogok a szelídek, az irgalmas szívűek, s azok, akik elviselik mások részéről a gyalázkodást és az üldözést. Komolyan gondolja ezt? Valóban ez volna az igazi boldogság útja? Nem könnyű Jézus szavaival egyetérteni, ugyanakkor bármennyire is furcsának tűnnek ezek a kijelentések a boldogságról, talán érdemes elgondolkodnunk azon, hogy lehet-e bennük igazság?

Mi a kulcs e kijelentések megértéséhez? Ha valaki abból indul ki, hogy rögtön önmagára vonatkoztatja ezen ellentmondásosnak tűnő kijelentéseket, akkor nem fogja megérteni azok értelmét. Nem önmagunkból kell ugyanis kiindulnunk! Inkább onnan érdemes elindulnunk, hogy a nyolc boldogságban Jézus mindenekelőtt önmagáról beszél. Jézus az, aki szegényként élt köztünk a földön. Ő az, aki tudott sírni és szelíd volt. Ő az, aki sokszor éhezett, szomjazott és nélkülözött. Jézus gyakorolta az irgalmasságot és ő hozta el a földre a békességet. Jézus az, akit gyaláztak, üldöztek, sőt keresztre feszítve megöltek. Mindezen nehézségek ellenére sem volt boldogtalan az élete. A boldogságok, amelyekkel a hegyi beszédet kezdte, őbenne valósultak meg. Tehát e boldogságok csak Jézus életét szemlélve érthetők meg, illetve csak rajta keresztül válnak útmutatásokká számunkra. Ha Jézus él bennünk és ha őt követjük, akkor megtaláljuk boldogságunkat.

Jézus nem csupán hirdette a boldogság útját, hanem élte is. Minket is arra hív, hogy kövessük őt útján. Bizalom nélkül nem tudunk elindulni ezen az úton. Bíznunk kell abban, hogy Isten jót akar nekünk, boldogságunkat és üdvösségünket akarja. Ez az út mindig biztosabb, mint a mi emberi útjaink, hiszen azok boldogtalanságba vezetnek. Induljunk Jézussal a boldogság útján!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézusom! Erősítsd bennem a hitet és a bizalmat, hogy elinduljak az általad javasolt úton, az igazi boldogság útján! Ha valaki nem talál meg téged, mindenütt csak a boldogtalanságba ütközik. Add, hogy megértsük: akkor lesz boldog az életünk, ha megtalálunk téged, a mi Istenünket, és megtaláljuk hivatásunkat. Segíts felismerni, hogy mit kívánsz tőlünk, és segíts megtenni azt. Keresztény hivatásunk teljesítése jelenti számunkra a boldogság útján való előrehaladást. Urunk, te nem csupán földi boldogságot ígérsz, hanem az örök boldogságra akarsz elvezetni minden embert. Segíts megértenem, hogy te mutatod meg a boldogság biztos útját!

Horváth István Sándor (Ph 88)