napi evangelium

A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?” Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?” Ő így felelt: „Menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: Közel van az én időm; tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát.” A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, Jézus a tizenkét tanítvánnyal asztalhoz telepedett. Miközben ettek, így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem!” Erre nagyon elszomorodtak, és sorra kérdezték őt: „Csak nem én vagyok az, Uram?” Ő így válaszolt: „Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!” Erre Júdás, az áruló is megkérdezte: „Csak nem én vagyok az, Mester?” Ő így felelt: „Te magad mondtad!”
Mt 26,14-25

Elmélkedés

Talán mindannyian csalódtunk már emberekben. S bizonyára már mi is okoztunk csalódást másoknak. A szülők gyermekeikben csalódhatnak, ha azok hálátlanul viselkednek és semmibe veszik mindazt a szeretetet és gondoskodást, amit kaptak. A tanárok tanítványaikban csalódhatnak, ha nem fog rajtuk a nevelés. A házastársak pedig egymásban csalódhatnak, ha például egyikük megtagadja a hitvesi szeretetet. Minden csalódás mögött a szeretet visszautasítása, a szeretet elvetése húzódik meg.

Jézus is ilyen értelemben csalódott Júdásban, aki árulásával megtagadta az Úr szeretetét. A szeretet helyett inkább a pénzt választotta, s ezzel kizárta magát az üdvösségből. Aki egész életében a rosszat választotta, most beteljesíti választását.
Júdás árulása fordulópontot jelent az események sodrában. Az előzményekben mindenkiről kiderült, melyik oldalon áll, ki az, aki Jézus mellé áll s ki fordul szembe vele. Miközben a tanítványok Júdás kivételével Mesterükkel vannak, a háttérben elkezdődik a gonosz terv megvalósítása. Minden készen áll ahhoz, hogy elkezdődhessen Jézus elítélése.

Érdemes azonban észrevennünk, hogy nem csak az emberi szereplők irányítják az eseményeket. Minden Isten tervének megfelelően történik, amelyet néha talán nehéz felismernünk vagy megértenünk. Az isteni szeretet, akarat és szándék felismerése hitünket feltételezi.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Irgalmas Istenünk! Te kész vagy megbocsátani nekünk, bármilyen nagy bűnt követtünk is el. Nem akarsz ránk örökké haragudni, elfelejted és eltörlöd vétkeinket. Nem büntetni akarsz, hanem új lehetőséget adsz nekünk a bűnbocsánat szentsége által. Hálás vagyok irgalmadért, amely lelki újjászületés számomra. Hálás vagyok a szeretetért. A mennyei Atya szeretetéért, aki saját Fiát sem kímélte. És Jézus Krisztus szeretetéért, aki a kereszten feláldozta magát értem és minden emberért.

Horváth István Sándor (Ph 88)