napi evangelium

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Mt 6,1-6.16-18

Elmélkedés

Hamvazószerda napjával az Egyház megkezdi a negyvennapos bűnbánati időszakot, hogy felkészüljön a kereszténység legjelentősebb ünnepére, azaz Jézus Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának húsvéti szent háromnapjára.

Ez a felkészülés azt a célt szolgálja, hogy jobban bekapcsolódjunk az Istennel való szeretetközösségbe és az őszinte önvizsgálat segítségével felismerjük, hogy hol van szükség az irányváltásra életünkben. Különösen három dolog jellemzi ezt az időszakot, amelyeket a mai evangélium részletesen is kifejt: a böjtölés, az imádság és a jótékonykodás, amelyet kissé régies kifejezéssel alamizsnának nevezünk. Kiegészíthetjük ezeket más vallási cselekedetekkel: zarándoklatokkal, családi, munkahelyi vagy egyházi kötelezettségek lelkiismeretes teljesítésével, vagy ugyanezen területeken önkéntes feladatok vállalásával. E gyakorlatok által az ember tudatosabban él, és fogékonyabbá válik Jézus Krisztus tanításának hallgatására, befogadására és megvalósítására. Az a tény, hogy a böjti napok mindenki számára kötelezőek, nem csak a húsvéti esemény fontosságának köszönhető. További cél ugyanis az egyházközségek hitbeli megerősödése és annak tudatosítása, hogy az Egyház egész közössége számára fontos a tagok mélyebb lelki élete.

A hamvazószerdai szentmisén való részvétel és azon a megszokottól eltérő bűnbánati szertartás, azaz a hívek homlokának hamuval való megjelölése kereszt alakban nem csupán a személyes bűnbánat külső jele, hanem annak megnyilvánulása is, hogy a zarándok Egyház tagjai vagyunk, akik együtt járjuk életutunkat, amely közös tanúságtétel a Megváltó haláláról és feltámadásáról.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Irgalmas Istenünk! Igaz bűnbánattal és irántad való szeretettel valljuk meg bűneinket és kérjük tőled a bűneink bocsánatát. Te jó, igazságos és irgalmas vagy, és minden gonoszságunktól, vétkünktől megtisztítasz minket. Nagylelkűséged és hűséged leginkább abban nyilvánul meg, hogy lehetőséget adsz nekünk a felemelkedésre, a bűntől való megszabadulásra, a lelki megtisztulásra és újjászületésre. Valljuk, hogy szereteted erősebb bűneinknél. Segíts minket, hogy elforduljunk bűneiktől és elinduljunk az engedelmesség útján!

Horváth István Sándor (Ph 88)