napi evangelium

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a (régi) parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig ezt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!”
Mt 5,43-48

Elmélkedés

Jézus azt kéri minden tanítványától, hogy szeretetük nagyobb legyen a megszokott, emberek közti szeretetnél. Mindenkit, még az ellenségeinket is szeressük! Ezt a tökéletes szeretetet egyedül Istentől tanulhatjuk meg, aki kivétel nélkül mindenki iránt jóságos. Nem csak az igazakat segíti kegyelmével, hanem a bűnösök felé is irgalmas szívvel fordul, hogy letérjenek a bűn útjáról.

Az ellenségszeretet megvalósítása nehéz ugyan, de lehetséges. Természetes emberi reakciónk az volna, hogy szembefordulunk ellenségeinkkel vagy legalábbis távolságot tartunk tőlük és elkerüljük őket. Jézus azt kéri, hogy ezen emberi magatartás helyett szeretettel közeledjünk feléjük. Ezt az emberi szeretetet felülmúló szeretetet Istentől tanulhatjuk meg. Jézus különbséget tesz az emberi jutalom és az isteni jutalmazás között. Ha szeretjük embertársainkat, mi is gyarapodni fogunk emberi szeretetünkben. Ha viszont képesek vagyunk még azokat is szeretni, akik ellenségesen viselkednek velünk, az isteni szeretetben fogunk növekedni.

A nagyböjti időben egyik feladatunk éppen az, hogy növekedjünk a szeretetben. Ez viszont csak akkor valósulhat meg, ha Istenben növekszünk. Egyedül a szeretet gyakorlásával tudjuk legyőzni a rosszat. Azzal a szeretettel, amely nem marad érzelem, hanem képes jót tenni mindenkivel. Törekedjünk a tökéletes szeretet elérésére!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, te imádkoztál tanítványaidért, hogy mind az idők végéig egyek legyenek, amint te egy vagy az Atyával és az Atya veled. Nézz le, Uram, részvéttel arra a sok szakadásra, mely azok között éktelenkedik, akik tiednek vallják magukat, és vezesd haza őket abba a közösségbe, amelyet te alapítottál kezdetben: szent, katolikus, apostoli Egyházadba. Hogy amint az égben egy a szentek egysége, idelenn is csak egy legyen, szentséges neved megvallásában és dicséretében.

Horváth István Sándor (Ph 88)