napi evangelium

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.
Mk 16,15-18

Elmélkedés

Szent Pál apostol megtérésének mai ünnepe megszakítja a folytatólagosan olvasott evangéliumi részeket. Mai elmélkedésünkben az apostol személyére, életének nagy fordulatára figyeljünk!

Pál a farizeusok vallási csoportjához tartozott. Ez volt a legbuzgóbb vallási közösség, amely a legkomolyabban, a legszigorúbban vette a törvények megtartását. Mélyen vallásos zsidó emberként Pál ellenséget vélt felfedezni Krisztus követőiben, akik a vallásosság új formáját élték és hirdették, ezért a törvény nevében üldözni kezdi azokat, akik számára nem a mózesi törvény a legfontosabb, hanem a szeretet törvénye. Pál viselkedése érthető abból a szempontból, hogy meg volt győződve arról, hogy az embert a törvények megtartása vezeti el az üdvösségre, ezek a törvények pedig megkérdőjelezhetetlenek, mivel Istentől származnak. A damaszkuszi élmény azért képes Pál életét egy egészen új irányba állítani, mert megismeri Krisztust, aki a szeretet törvényét hirdette. Pál apostol számára tehát az ószövetségi, mózesi törvény helyébe a Krisztustól származó szeretet-törvény lép. Krisztusnak és szeretetének a megtapasztalása arra indítja őt, hogy ennek a szeretetnek tanúságtevője legyen, ahogyan Jézus többi apostola is erre kapott meghívást. Krisztus végtelen szeretete vitathatatlan számára, hiszen Jézus a kereszten önként, szeretetből áldozta fel életét. Pál apostol megtérése azt mutatja, hogy aki egyszer személyesen találkozik Krisztussal, annak egész életével hirdetnie kell a megismert Igazságot.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! A te eljöveteleddel az üdvösségtörténet új korszaka kezdődött el, Isten elküldte Fiát, hogy véghezvigye a megváltás művét, amely a kereszten teljesedett be. Segíts minket azért munkálkodni, hogy ne az önzés világa, hanem valóban Isten országa valósuljon meg a földön. Segíts, hogy ne féljünk a megtéréstől, hanem engedjük, hogy megváltoztasd életünket! Tőled arra kapunk személyes meghívást, hogy veled legyünk, megismerjük Isten országát, megtérjünk és hirdessük az evangéliumot. Adj nekünk erőt küldetésünk teljesítéséhez, az emberhalászathoz!

Horváth István Sándor (Ph 88)