napi evangelium

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: „Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”
Mt 2,13-18

Elmélkedés

Az ószövetségből ismerjük, hogy Mózes korában és azt megelőzően a választott nép sokat szenvedett Egyiptomban, a szolgaság földjén, ahol mintegy 400 éven keresztül rabszolgamunkára kényszerítették őket. Az Egyiptomból való kivonulást Isten legnagyobb megszabadító tettének tekintették történelmük során, amelyre évszázadokon keresztül emlékeztek, ez a zsidók húsvéti ünnepe.

Az újszövetségi idők hajnalán mégis ez a vidék, Egyiptom földje nyújt menedéket a Szent Családnak, Máriának, Józsefnek és a kisded Jézusnak. Ahonnan egykor örömmel távozott a nép, oda menekül most Jézus és családja, mert saját hazájában veszélyben forog az élete. Innen térnek majd vissza Heródes halála után. Eközben a király szívében elhatalmasodik a gyűlölet, az irigység, a harag és a félelem. A kicsinyesség és a féltékenység rettenetes gondolatot ébreszt benne. Hatalmát féltve katonáit küldi Betlehembe, hogy végezzenek minden két év alatti fiúgyermekkel. Őket, az ártatlan betlehemi áldozatokat tiszteljük ma, aprószentek ünnepén.

Ugyanakkor az isteni üdvözítő tervet az emberi rosszakarat nem tudja megakadályozni. Jézus eljön, hogy az Egyiptomból való szabadulásnál is nagyobb szabadítást hajtson végre. Szenvedésével és halálával a bűn szolgaságától és a haláltól szabadított meg minket. Általa és őbenne van örök életünk.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Megváltó Jézus Krisztus! A hit segítségével, a hit látásmódjával nem csak egy történelmi személyt látunk benned, hanem megsejtjük, hogy te vagy az örökkévaló Fiúisten, az Ige, ezért hisszük, hogy te valóságos Isten vagy. A te személyedben Isten jött el közénk, emberi testet vettél fel, ezért hisszük, hogy valóságos ember vagy. Földi életed során tanítottál arról, hogy egységben vagy az Atyával, te vagy az Atya küldötte, aki engedelmesen megteszed mindazt, amit az Atya kér tőled. Taníts minket is mindhalálig engedelmeskedni mennyei Atyánknak!

Horváth István Sándor (Ph 88)