napi evangelium

Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: Kinek tartják az emberek az Emberfiát? Ezt válaszolták: Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: Hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.
Erre Jézus azt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás.
Ettől kezdve Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól; megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled! Mire ő Péterhez fordult: Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!
Mt 16,13-23

Elmélkedés

A mai evangéliumban érdemes odafigyelnünk Péter apostol személyére és hitvallására. Jézus meghívta őt, a halászt, hogy emberhalász legyen. A tizenkét apostol testületében ő az első, és ez megfelel Jézus akaratának, aki az Egyház első vezetőjévé tette Pétert. Ezt mondja neki: „te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat.”

Péter természete nem minden helyzetben mutatkozott sziklának. Szavakban bátor volt, de hamar elfogta a félelem. A kezdeti lelkesedés után gyorsan felébred benne a kicsinyhitűség. Jó példa erre Jézus vízen járásának története, amikor Péter is menni akar a vízen, sikerül is neki, amíg el nem kezd félni, ekkor Jézus menti meg őt. Az utolsó vacsorán lelkesen bizonygatja, hogy soha nem tagadná meg Mesterét, de néhány óra múlva elbukik. Péter emberi természete kezdetben biztosan nem szikla, de Jézus azzá tette. Egy alkalommal ezt mondja neki: „Imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozz a hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet” (Lk 22,32). Pünkösdkor, a Szentlélek eljövetelekor nagy hatású beszédet intéz a jeruzsálemi néphez, amelyben tanúságot tesz az Úr feltámadásáról. Ekkor már sziklához hasonlít jelleme.

A hagyomány szerint élete végén Rómában, az üldözések láttán újra elfogja a félelem, el akar menekülni, de aztán mégis visszatér. Letartóztatják, halálra ítélik és kérésére fejjel lefelé feszítik keresztre, mert nem tartja magát méltónak arra, hogy ugyanúgy haljon meg, mint Jézus. Hűséges maradt Krisztushoz ekkor is, a halálban is szikla volt.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te azt ajánlod tanítványaidnak és minden követődnek, hogy az Istenben való gazdagodásra törekedjenek. Ugyanezt tanítod nekünk is. Elismerjük, hogy hiába van rengeteg pénzünk, valójában végtelenül szegények vagyunk, ha a lelki értékeket semminek tekintjük. Hiába gondoljuk magunkat gazdagnak, ha közben nincs szükségünk rád. Hiába gyűjtögetjük és nézegetjük földi kincseinket és javainkat, mert a gazdagság elvakít minket, és nem látjuk meg a szükséget szenvedő embereket. Segíts minket, Urunk, hogy ne az anyagi javakban, hanem az isteni gondviselésben bízzunk! Segíts minket a lelki kincsek gyűjtésében, a jócselekedetek gyakorlásában!

Horváth István Sándor (Ph 88)