napi evangelium

Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal.
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek: „Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében.” Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek!
Mt 23,27-32

Elmélkedés

Jézus ítélete feltárja a farizeusi lelkületet a mai evangéliumban. A farizeus számára az a fontos, hogy az emberek lássák buzgóságát és úgy tekintsenek rá, mint a vallásosság mintaképére. Ennek érdekében bűneit elrejti mások elől, mert azok napfényre kerülése lerombolná a róla alkotott képet. Isten elől pedig úgy próbálja elrejteni bűneit, hogy nem ismeri el azokat, önmagát bűntelennek, tökéletesnek tartja. Jézus szerint ez teljesen hamis vallásosság.

Máté evangélista azzal a szándékkal közli Jézus és a farizeusok közti vitákat, illetve azért ismerteti részletesen a mi Urunk figyelmeztetéseit, hogy bemutassa a különbséget Jézus és a törvénymagyarázók tanítása között. E részeket olvasva körvonalazódik számunkra az a jézusi szándék, amely a felszínes és csupán a külsőségekben megnyilvánuló vallásosságot elítéli, ugyanakkor a mi szándékaink tisztázására és szívünk megtérésére ösztönöz. Az evangélista másik célja, hogy bemutassa olvasóinak és nekünk annak hátterét, hogy miért keletkezik és növekszik a Jézussal szembeni ellenségeskedés, amely végül az ő elítéléséhez és halálához vezet. A kezdetben csak szóbeli vitákban megnyilvánuló szembenállás az írástudók és a vallási vezetők részéről a későbbiekben gyűlöletté fokozódik és Jézus életére törnek.

Vallásosságom alapja nem lehet más, mint az őszinte szeretet Isten iránt.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Mindenható Istenünk! Te megbízol bennünk és arra kérsz minket, hogy talentumainkat helyesen használjuk fel. Segíts, hogy felelősségünk tudatában minden talentumunkkal, képességünkkel és adottságunkkal a te dicsőségedet szolgájuk, és segítsük mások és magunk örök üdvösségét! Te nem kívánsz lehetetlent tőlünk, csupán azt, hogy munkatársaid legyünk, fedezzük fel magunkban talentumainkat és akaratod szerint éljünk azokkal. Adj nekünk bölcsességet, önzetlenséget és szelídséget, hogy a teremtett világot jobbá tegyük!

Horváth István Sándor (Ph 88)