napi evangelium

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: „Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”
Mt 2,13-18

Elmélkedés

József második álmáról olvasunk ma, Aprószentek napján az evangéliumban, aki ily módon kap figyelmeztetést arról, hogy az újszülött Jézus élete veszélyben van. Heródes király szívében félelem, harag, irigység és gyűlölet ébred, amikor fülébe jut a betlehemi születés híre. Mindez megfelel Heródes jellemének, aki királyi hatalmát félti, s meg akarja akadályozni, hogy más kerüljön uralomra. Őbenne az a meggyőződés él, hogy a messiás királyként, földi uralkodóként jön el. Mit sem tud Isten országáról, Jézus igazi királyságáról. Hatalmával visszaélve ártatlanok életének kioltását tervezi el. A kicsinyesség és a féltékenység rettenetes gondolatot ébreszt benne. Hatalmát féltve katonáit küldi Betlehembe, hogy végezzenek minden két év alatti fiúgyermekkel. Őket, az ártatlan betlehemi áldozatokat tiszteljük ma, Aprószentek ünnepén.

Heródes király rosszindulata azonban nem képes útjába állni Isten üdvözítő szándékának. Miként semmiféle emberi rosszindulat nem képes megakadályozni a megváltás művének megvalósulását. Kérdés marad bennünk, hogy miért engedi meg Isten az indulatok ilyen mértékű elszabadulását? Miért engedi ártatlanok halálát? Miért nem avatkozik közbe, amikor a gonoszság ilyen szörnyű cselekedeteket művel? Ez az emberi szabadság titka. Ez Isten titka. A gonoszság eme cselekedetei láttán sem rendülhet meg hitünk. A gonosz sok esetben legyőzhetetlennek tűnik, de él bennünk a hit, hogy Isten képes legyőzni minden rosszat. Végül ő fog győzedelmeskedni.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Megváltónk! Te születésedtől halálodig azt az utat jártad, amelyet az Atya jelölt ki számodra. Küldetésedet hűségesen teljesítetted, mindig az Atyának való engedelmességre törekedtél. Taníts minket arra, hogy Istentől kapott hivatásunkat keressük, felismerjük és teljesítsük! Születésed boldogsággal tölt el minket: Isten Megváltót küld, hogy feltárja végtelen szeretetét az emberek iránt. Születésed reménnyel tölt el minket, hogy életünknek célja van: keressük és megtaláljuk Istent. Születésed örömmel tölt el minket: velünk az Isten!

Horváth István Sándor (Ph 88)