Mai evangélium – 2023. június 2. – Péntek (Mk 11,11-26)

Mai evangélium – 2023. június 2. – Péntek (Mk 11,11-26)

Miután Jézus a tömeg örömujjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett, és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a tizenkét apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott...

bővebben
Mai evangélium – 2023. május 31. – Szerda (Mk 10,32-45)

Mai evangélium – 2023. május 31. – Szerda (Mk 10,32-45)

Abban az időben: Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár reá. „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát...

bővebben
Mai evangélium – 2023. május 30. – Kedd (Mk 10,28-31)

Mai evangélium – 2023. május 30. – Kedd (Mk 10,28-31)

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját,...

bővebben
Mai evangélium – 2023. május 29. – Hétfő (Mk 10,17-27)

Mai evangélium – 2023. május 29. – Hétfő (Mk 10,17-27)

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne...

bővebben
Mai evangélium – 2023. május 27. – Szombat (Jn 21,20-25)

Mai evangélium – 2023. május 27. – Szombat (Jn 21,20-25)

Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?” Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele...

bővebben
Mai evangélium – 2023. május 26. – Péntek (Jn 21,15-19)

Mai evangélium – 2023. május 26. – Péntek (Jn 21,15-19)

Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki:...

bővebben