Mai evangélium – 2022. január 20. – Csütörtök (Mk 3,7-12)

Mai evangélium – 2022. január 20. – Csütörtök (Mk 3,7-12)

Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy...

bővebben
Mai evangélium – 2022. január 19. – Szerda (Mk 3,1-6)

Mai evangélium – 2022. január 19. – Szerda (Mk 3,1-6)

Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” Aztán...

bővebben
Mai evangélium – 2022. január 17. – Hétfő (Mk 2,18-22)

Mai evangélium – 2022. január 17. – Hétfő (Mk 2,18-22)

Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?” Jézus így válaszolt: „Vajon...

bővebben
Mai evangélium – 2022. január 15. – Szombat (Mk 2,13-17)

Mai evangélium – 2022. január 15. – Szombat (Mk 2,13-17)

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki: „Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak)...

bővebben
Mai evangélium – 2022. január 14. – Péntek (Mk 2,1-12)

Mai evangélium – 2022. január 14. – Péntek (Mk 2,1-12)

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a...

bővebben
Mai evangélium – 2022. január 12. – Szerda (Mk 1,29-39)

Mai evangélium – 2022. január 12. – Szerda (Mk 1,29-39)

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a...

bővebben