• Prédikációk – 2012.02.26.

  2012. február 24. | Prédikációk
  Bevezető  szavak
  „A legtöbb ember túl sokat eszik. Amit elfogyasztanak, annak a negyedéből élnek. A fönnmaradó részből élnek az orvosok…”
  Egyiptomi papirusz, Kr.e. III. évezred„Soha feledd el, hogy csak kétféle életfilozófia létezik: az egyik a kereszté, amelyik böjtöléssel kezdődik és ünnepléssel végződik. A másik a Sátáné: ez ünnepléssel kezdődik és fejfájással végződik.”

  Fulton J. Sheen
  Kedves Testvérek!
  Örüljünk tehát a böjt ősrégi és mindig új lehetőségének, ajándékénak: ha hűségesen és józanul megszívleljük a jó tanácsot, akkor a gyakorlás bölcsességre és örömre vezet el bennünket!
  Kezdjük e Szent Negyven Napot őszinte bűnbánattal!Prédikáció
  Ter 9,8-15; 1 Pét 3,18-22; Mk 1,12-15

  Kedves Testvérek!

  Ebben az egyházi évben, az ún. B liturgikus évben, vasárnapokon leginkább Szent Márk evangéliumát olvassuk. A legelső fejezetből már olvastunk ádvent 2. vasárnapján és Urunk Megkeresztelkedésének ünnepén is. Az imént hallott evangéliumi versek közül kettőt, mai szakaszunk utolsó két versét, már hallottuk egyszer, az 3. évközi vasárnapon…
  Bizonyára nem véletlen, hogy ma, Nagyböjt első vasárnapján, a Szent Negyven nap elején újra halljuk őket! Bennünk az evangélista, az örömhír tolmácsolója Jézus igehirdetésének legfontosabb üzenetét foglalja össze: „Beteljesedett az idő, közel van az Isten uralma. Térjetek meg és higgyetek az örömhírben!” (Mk 1,14-15).
  Írásának elején Márk csodálatos tömörséggel foglalja össze Jézus tanításának lényegét: „Az Isten uralma közel van.” Isten tehát jön, most, ebben a pillanatban. Bármikor itt lehet. Az Ő országa, Jahve királysága, Isten szabadító jobbja – amit annyira vártak a hívő zsidók, s aminek jelenlétért annyit imádkoztak – már most itt működik bennünk és közöttünk! Márk számára és Jézus számára is tehát az időt (??????) különös sürgetés jellemzi. Most: azaz, minél előbb kell észrevennünk Isten kezének műveit! Most: azaz, minél előbb Hozzá kell fordulnunk! Most, azaz minél előbb kell bízó szívvel befogadnunk az örömhírt!

  Bakos Gergely OSB