• Máriazarándoklat – Beszámoló

  2015. október 5. | Egyéb

  „Nem vagyunk árvák,

  van Édesanyánk,

  ki a magas mennyekből

  gondot visel ránk.”

   

  Nógrádi László (Ph66) diáktársunk, egykori miniszter, Deák Ferenc családjának leszármazottja, a közeli Lenti város lakosa javasolta az idei Máriazarándoklat helyszínéül Radamost, ezt a magyar-­szlovén határ közelében megbúvó kis falut. A falu határában egyszerű kis kápolnával körbeépítve áll annak a tölgyfának a maradványa, melynél 1947­ben Füle József helybéli pásztornak megjelent a Szűzanya. A népi vallásosság mély gyökereit bizonyítja, hogy a következő évtizedekben a hatalom tiltása ellenére is búcsújáróhellyé vált a kis erdő. Bár hivatalos adatok nincsenek, azóta kétszázon felüli az imameghallgatások, közbenjárások száma.

  Mária zarándoklat - Kőváry György fotója (2)

  Sok minden szólt az időpont ellen: kellemetlen időt jósoltak, sokan inkább már szüreteltek, migráns­probléma, kissé félreeső földrajzi hely, de Jobbágy Lajos (Ph69) kitartó szervezése (előzetes bejárás, szállásfoglalás, kották, énekpróbák Teodóz­stílusban, kiegészítő programok) idén sem maradt eredmény nélkül. A nevezetes tölgyfánál több, mint húsz bencés zarándok vett részt a szentmisén és a keresztúton. Antal atya a szentmise után a Golgotán is végigvezetett bennünket, a stációknál összevetve Jézus szenvedését a mi gyarló törekvéseinkkel.

  A résztvevők számát megduplázta, hogy a Zirci Országzászló Alapítvány is azokra a napokra tervezte autóbuszos szlovéniai kirándulását. Az eredeti program, mely a közeli Zrínyi­ emlékhelyek (Csáktornya, Varasd, a végzetes vadkan­baleset (?) erdei helyszíne) végigjárásából, és egy lendvai napból állt (a zirciek közül néhányunknak, így jómagamnak is vannak lendvai ősei) mindenestül szépen összefonódott a Máriazarándoklattal, akár csak a délutáni dobronaki orchidea­kertészet megcsodálása, az esti borozgatás, az éjszakába nyúló énekfolyam a Hubertus fogadóban (köszönet Özséb osztálytársunk zenei repertoárjának), a vasárnapi szentmise Tornyiszentmiklóson, melyet Szent Benedek himnuszával zártunk. Az összekovácsolódott zarándokcsoportból a legtapasztaltabb emberismerő sem tudta volna már megállapítani, hogy ki volt bencés diák és ki jött az alapítvánnyal. Nem mintha fontos lenne, de említést érdemel, hogy a Ph69­es évjáratot öten is.

  Mária zarándoklat - Kőváry György fotója (1)

  A jövő évi zarándoklat helyszíne még nem ismeretes, de ismerve Jobbágy Lajos diáktársunk sokéves tapasztalatát és töretlen lelkesedését Mária­tiszteletünk nem fog alábbhagyni.

  Kőváry György (Ph69)

  Mária zarándoklat - Juhász Norbert fotója

  Kőváry György és Juhász Norbert fotói