• Küldöttgyűlés Pannonhalma – 2016. május 28.

  2016. május 19. | Ajánló

  Tisztelt Küldöttek, Területi és Egyéb Szervezetek Vezetői! Kedves Diáktársaim!

   

  A Bencés Diákszövetség 2016. évi rendes küldöttgyűlését a Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 4. pontja alapján az alábbiak szerint hívom össze:

   

  A küldöttgyűlés helyszíne: Pannonhalmi Főapátság (9090 Pannonhalma, Vár 1.); Levéltári Múzeumpedagógiai Műhely (mielőtt áthaladnánk az ebédlő alatt, a főkapu felől érkezve jobbra)

   

  A küldöttgyűlés időpontja: 2016. május 28., szombat, 17.00 óra (regisztráció 16.55-től)

   

  A küldöttgyűlés napirendje:

   

  1. Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatképesség megállapítása. Szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető elnök megválasztása
  2. Napirend elfogadása
  3. Az Elnökség beszámolója a 2015. évben végzett munkáról (ennek keretében: a területi szervezetekkel való kapcsolattartásról szóló tájékoztatás)
  4. A Felügyelőbizottság beszámolója a 2015. évben végzett munkáról
  5. A Bencés Diákszövetség 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
  6. A Bencés Diákszövetség 2016. évi költségvetésének elfogadása
  7. A Bencés Diákszövetség 2017. évi költségvetésének elfogadása
  8. Zárszó

   

  A Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 6. pontja alapján „[a] Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha az érvényes mandátummal (területi szervezet által megválasztott és az elnökségnek írásban bejelentett) rendelkező küldöttek több, mint 50 százaléka megjelent. A területi szervezet, ha valamely küldöttje akadályoztatása miatt nem tud megjelenni a Küldöttgyűlésen, jogosult megválasztott és bejelentett pótküldöttei közül a kieső küldött helyén mást küldeni. A küldött helyén megjelenő pótküldöttet a Küldöttgyűlésen a küldöttekével azonos jogok illetik meg.”

   

  Amennyiben a 2016. május 28-án, 17.00 órára összehívott küldöttgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 6. pontja alapján a megismételt Küldöttgyűlést változatlan napirenddel 2016. május 28-ára, 17.15 órára tűzöm ki a Pannonhalmi Főapátság (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Levéltári Múzeumpedagógiai Műhelyébe. A megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

   

  A Bencés Diákszövetség 2015. évi eredménykimutatását, mérlegét és közhasznúsági jelentését M/1, a Bencés Diákszövetség 2016. évi költségvetésének tervezetét M/2, a Bencés Diákszövetség 2017. évi költségvetésének tervezetét M/3 alatt mellékelten megküldöm. A 2017-es költségvetést az Ellenőrző Bizottság javaslatára terjesztem a Küldöttgyűlés elé, hogy ezentúl ne a folyó év közepén határozzunk az azévi költségvetésről. Ennek megfelelően a 2017-es rendes Küldöttgyűlésen a 2018-as költségvetést fogjuk megtárgyalni.

   

  Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a beszámoló és a közhasznúsági jelentés alapjául szolgáló minden dokumentációt szabadon megtekinthettek. A megtekintéshez időpontot kérni az akta@bencesdiak.hu e-mailcímen vagy postai úton az MCC Bencés Diákszövetség, 1518 Budapest Pf. 155 postacímen tudtok.

   

  Kérlek Benneteket, hogy korrekcióitokat, javaslataitokat előzetesen küldjétek meg az akta@bencesdiak.hu e-mailcímre, vagy postai úton az MCC Bencés Diákszövetség, 1518 Budapest Pf. 155 postacímre.

   

  A Küldöttgyűlés demokratikus legitimációja érdekében mindannyiótok megjelenésére feltétlenül számítok. A kezdő időpontot úgy alakítottam ki, hogy az Öregdiák-találkozón és a Baradla-barlangban elhunyt diáktársainkkal kapcsolatos megemlékezésen részt tudjunk venni.

   

  Budapest, 2016. május 19.

   

  Dr. Kukorelli István