• e-Híradó BDSZ – 2018. február 8.

  2018. február 8. | Ajánló, Egyéb

  Késedelem nélkül térjetek vissza hozzám…” (Jo 2,12)

  (kép: http://napok.4t.hu)

  Kedves Diáktársunk!

  Kérünk, engedd meg, hogy tájékoztassunk Téged néhány fontos eseményről, információról.

   

  Tartalom

  IN MEMORIAM FABER MIKLÓS

  Meghívó könyvbemutatóra

  BDSZ BTSZ SÖRÖZÉS

  BDSZ Ösztöndíj

  Báli beszámolók

  SPORTNAP

  Söveges Dávid Emlékkönyv

  Luif Otmár Füveskönyve

  A Vándorapostol

  Benedictina III.

  TELEFONFLOTTA

  BDSZ TAGDÍJ

  1% BDSZ 1%

   

  In memoriam FABER MIKLÓS

  A Bencés Diákszövetség megemlékezése Faber Miklósról, örökös tiszteletbeli elnökéről.

  “Amikor rá emlékezünk, a köszönet és a hála jut először eszünkbe. Szent Márton jelszavát: non recuso laborem (nem húzódozom a munkától) nem csak hirdette, hanem  követte is: családi életében, munkahelyén és a bencés diákközösségben egyaránt. Hálával emlékezünk a „Homo Faber”-re, a mindig szerény, közösségben és közösségért cselekvő bencés diákra, aki életre szólóan minden jót és nemeset megőrzött, amit az Alma Matertől, bencés nevelőitől kapott. aki példamutatásával folyamatosan emlékeztette bencés diáktárait, hogy ők is ugyanazokat az értékeket kapták, s ez őket is kötelezi. Emlékezünk mindenkori békességteremtő törekvéseire is, és a viták bölcs, mértéktartó és halk szavú lezárásaira. Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei!”

   

  Meghívó könyvbemutatóra

  Világosíts meg bennünket a mi éjszakánkon – Pannonhalmi Húsvét képekben és CD-n

  Időpont: 2018. február 14. (Hamvazószerda) 15:00

  Helyszín: FUGA – Budapesti Építészeti Központ nagyterme /Budapest, Petőfi S. u. 5./                               

  2018 húsvétjára jelenik meg a Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó gondozásában a Világosíts meg bennünket a mi éjszakánkon – Pannonhalmi Húsvét képekben és CD-n című képes album és hanglemez. Hajdú D. András fotográfiái bevezetnek a pannonhalmi Szent Három Nap – immár ötven éve újra meg újra átélhető – különleges hangulatába, a liturgiába és a közös együttlétbe. A CD-mellékleten pedig a pannonhalmi húsvét magyar és latin gregorián énekeit hallgathatjuk meg a pannonhalmi bencés szerzetesek előadásában.

  Húsvéti készületül szánja a főapátság a képes albumot és a hanglemezt, amelyekhez harmadikként A húsvéti Szent Három Nap liturgiája című liturgikus kiadvány társul. Ez utóbbi tartalmazza a húsvéti zsolozsma és a többi ünneplés kottáit és szövegét.

   

  BUDAPESTI SÖRÖZÉSEK IDŐPONTJAI – 2018 – BDSZ BTSZ

  A Budapesten tartózkodó, bármely bencés iskolában tanult diáktársainkat szeretettel várjuk havi találkozóinkra!

  Időtartam: 17.00-tól záróráig.

  Helyszín: Kis Vigadó vendéglő 1113 Budapest (XI. kerület), Villányi út 34.

  (a 17-es és 61-es villamos Szüret utcai megállójánál)

  A 2018 évi sörözések időpontjai: 2018. február 12., március 12., április 9., május 14., június 11., szeptember 10., október 8., november 12., december 10.

  BDSZ Ösztöndíj

  A Bencés Diákszövetség pályázatot ír ki bencés öregdiák egyetemistáknak ösztöndíj elnyerésére. A pályázaton való indulás feltételei és részletei a honlapon érhetők el: https://bencesdiak.hu/tamogatasok/bdsz-osztondij/

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 6.

   

  XII. Budapesti Jótékonysági Bencés Bál

  BESZÁMOLÓ

   

  VI. Győri Bencés Bál

  BESZÁMOLÓ

   

  BDSZ Sportnap

  Idén is megrendezésre kerül a Bencés Sportnap április utolsó szombatján, április 28-án a budapesti Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont-ban. A korábbi évekhez hasonlóan a fő esemény a focikupa lesz, melyre  már most lehet jelentkezni a bdszsportnap@gmail.com email címen.

   

  Söveges Dávid emlékkönyv

  A Söveges Dávid emlékkönyv még beszerezhető Mohácsi Péter (Ph75) diáktársunknál a Pázmány Egyetemen (Szentkirályi utca 28.), munkaidőben, előzetes egyeztetés után.

  telefon: Mohácsi Péter 06/30/9613937

  e-mail: mohacsi@startadsl.hu

   

  Luif Otmár OSB Füveskönyve

  A könyv megrendelhető: 70/253-3708; peterthomas81@gmail.com

   

  A Vándorapostol: Emlékezés Jáki Sándor Teodóz OSB-re

  A könyv megrendelhető: 70/253-3708; peterthomas81@gmail.com

   

  BENEDICTINA III.

  A Bencés Diákszövetség Elnöksége – a rendi elöljáró beleegyezésével – a BDSZ Hírlevél 2012/3. számában meghirdette a bencés öregdiákok írásbeli és audio-vizuális emlékeit befogadó „Benedictina III.” nevű gyűjtemény megalakulását, és – alábbiakban ismertetett – hármas tagolódású gyűjtőkörét:

  1./ Bencés öregdiákok „papíralapú” (könyvekben, folyóiratokban megjelent), valamint digitális formában publikált visszaemlékezései, életrajzai és a bencés diákléttel kapcsolatos szépirodalmi munkái, valamint audio/vizuális dokumentumai (beleértve a fénykép- és filmfelvételeket, digitális adathordozókat), amelyek segítik felidézni a mindenkori bencés tanintézményekben folyó oktató- és nevelőmunka emlékeit, szereplőit, elveit, gyakorlatát és eredményét.

  2./ Hasonló tematikájú kéziratos dokumentumok. (Például tanár-diák levelezések anyagai.) Ajánlatos lenne annak az éledező gyakorlatnak az elterjesztése is, mely szerint az 50 éves érettségi találkozók szervezői életrajzuk, pályafutásuk megírására kérik fel osztálytársaikat, és e gyűjtemény egy rendezett példányát elküldik a Benedictina III-nak.

  3./ Egykori bencés diákok által jegyzett – témájuktól független – (könyvméretű) tudományos publikációk, szépirodalmi és egyéb művészi alkotások (ill. azok képi másolatainak) gyűjteménye.

  Az említett dokumentumokat a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár „Benedictina” gyűjteményének III. sz. alegységeként gyűjti és kezeli. Felkérjük minden idők bencés öregdiákját, hogy a fenti gyűjtőkörbe illeszkedő dokumentumaitokat juttassátok el a következő címre: Ásványi Ilona helyettes könyvtárigazgató, Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár „Benedictina III.”, 9090 Pannonhalma Vár 1.  E-mail cím:  fokonyvtar@osb.hu

  Gereben Ferenc (Ph60)

   

  BDSZ TELEFONFLOTTA

  Továbbra is van lehetőség kedvezményes mobiltelefon előfizetés igénylésére, minden Diáktársunknak. Bővebb felvilágosítást és készülékekkel kapcsolatos információt, árakat az alábbi linkeken találtok.

  Az alábbi linken érhető el a flottával kapcsolatos információ:

  https://bencesdiak.hu/kapcsolattartas/telefonflotta/

  Aktuális készülékárlista letölthető a Telenor honlapjáról (Készülékárlista vállalatoknak, menüpont alatt):

  https://www.telenor.hu/vallalatok/arlista

   

  BDSZ TAGDÍJ

  Tisztelettel felhívjuk figyelmeteket a tagdíj befizetésének fontosságára. Ez Diákszövetségünk legfőbb bevételi forrása.

  A Tagdíj mértékét 2018-tól a Küldöttgyűlés egységesen 5.000,– Ft-ban határozta meg.

  A fizetési határidő: 2018. május 30.

  Kérjük mindazokat, akik saját jövedelemmel rendelkeznek, hogy lehetőségük szerint továbbra is támogassák a tagdíjon felül a Diákszövetséget. A tagdíjat meghaladó összeg támogatásként kerül elszámolásra.

  Kérjük azokat, akik idén (2018-ban) még nem fizették be tagdíjukat (5.000,– Ft), vagy a korábbi évekről elmaradásuk van, mihamarabb egyenlítsék ki tartozásukat. Tagdíjinformáció: akta@bencesdiak.hu

  A tagdíj befizethető:

  • sárga csekken (igényelni lehet: akta@bencesdiak.hu)

  • átutalással a 10403356-33500155-00000000 számlára (Tagdíjat kizárólag erre a számlaszámra lehet teljesíteni!!)

  • közvetlen készpénzbefizetéssel a K+H Bank fiókjaiban

  • Külföldi utaláshoz további adat:

  K+H Bank Zrt., Győr ; IBAN szám: HU76104-03356-3350-0155-0000-0000;  SWIFT kód: OKHBHUHB

  Kérjük külföldön élő diáktársainkat, hogy minden esetben utalással teljesítsék befizetéseiket.

  Kérünk mindenkit, hogy a befizetésnél/utalásnál olvashatóan tüntesse fel nevét, érettségije helyét és idejét! Továbbra sem lehet a tagdíjat előre befizetni, mindig csak az aktuális évben.

   

  BDSZ 1%-os támogatás

  A Bencés Diákszövetség, közhasznú egyesületként örömmel fogadja az 1%-os támogatásokat.

  Bencés Diákszövetség

  adószám: 19113966-1-08

  A felajánlott összeget a területi szervezeteink, közösségeink támogatására fordítjuk.

  Köszönjük, ha támogatod 1%-os felajánlásoddal a Diákszövetséget!

   

  Budapest, 2018. február 8.

   

  PAX et GAUDIUM!

   

  a BDSZ Elnökségének megbízásából

   

  Kovács Péter (Ph05) és Szabó Tibor Zsombor (Ph06)