• Budapesti Területi Szervezet – Tisztújító Küldöttgyűlés – Meghívó

  2016. április 14. | Ajánló, Meghívók

  Kedves budapesti diáktársaim!

   

  Több budapesti diáktársunk kezdeményezésére, a Bencés Diákszövetség Budapesti Területi Szervezete (BDSZ-BTSZ) tisztújító küldöttgyűlését az alábbiak szerint hívom össze:

  A küldöttgyűlés helyszíne: Hidegkút FC sportpályája, POKORNY JÓZSEF SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT (1028 Budapest, Szabadság u. 57.)

  A küldöttgyűlés időpontja: 2016. április 30. (szombat) 15.30 (regisztráció 15.15-től)

  A küldöttgyűlés napirendje:

  1. Küldöttgyűlés megnyitása. A BDSZ Budapesti Területi Szervezete tagjainak regisztrálása
  2. Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  3. Levezető elnök megválasztása
  4. Napirend elfogadása
  5. Három főből álló szavazatszámláló bizottság megválasztása
  6. A BDSZ főtitkárának vagy megbízottjának beszámolója az előzetes jelölésről, az elnök jelöltek bemutatása és bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése
  7. Titkos szavazás az elnök személyéről
  8. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása
  9. A BDSZ főtitkárának vagy megbízottjának beszámolója az előzetes jelölésről, az alelnök jelöltek bemutatása és bemutatkozása
  10. Titkos szavazás az alelnök személyéről
  11. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása
  12. A BDSZ főtitkárának vagy megbízottjának beszámolója az előzetes jelölésről, a főtitkár jelöltek bemutatása és bemutatkozása
  13. Titkos szavazás a főtitkár személyéről
  14. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása
  15. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, a BDSZ Budapesti Területi Szervezete két küldöttjének és pótküldöttjének megválasztása egy évre
  16. Titkos szavazás a két küldött és a pótküldött személyéről
  17. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása
  18. Zárszó

  A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a BDSZ Budapesti Területi Szervezetének legalább 5 tagja megjelent.

  A Küldöttgyűlésen bárki szavazhat, aki a BDSZ tagja és aláírásával igazolja, hogy a BDSZ Budapesti Területi Szervezetének is tagja, vagy a BDSZ Budapesti Területi Szervezetébe a helyszínen belép.

  A vezető tisztségviselők mandátuma négy évre szól.

  A BDSZ Budapesti Területi Szervezetének vezető tisztségviselőire, küldöttjeire és pótküldöttjére az akta@bencesdiak.hu e-mailcímen vagy postai úton az MCC Bencés Diákszövetség, 1518 Budapest Pf. 155 postacímen tudtok jelölést tenni.

  Bárki jelölhet, aki a BDSZ tagja és írásban nyilatkozik, hogy a BDSZ Budapesti Területi Szervezetének is tagja, vagy a területi szervezetbe a jelöléssel egyidejűleg belép.

  A Küldöttgyűlés demokratikus legitimációja érdekében mindannyiótok megjelenésére feltétlenül számítuk.

   

  Budapest, 2016. április 14.

   

  Dr. Kukorelli István                Dr. Szalay Kornél                               Kovács Péter

  a BDSZ elnöke                        BDSZ-BTSZ ügyvivő              BDSZ-BTSZ kapcsolattartó

   

  Deli Gergely

  BDSZ főtitkár