• Bencés Gyémántmisés Búcsú Futásfalván

  2012. július 9. | Egyéb

  Bencés gyémántmisés búcsú a háromszéki Futásfalván, bencésdiák püspök főcelebrálásával

  Az aratás kezdetét is jelentő Sarlós Boldogasszony napján, július 2-án hétfőn, 20. alkalommal tartották meg a fogadalmi nagybúcsút Futásfalván. A templomkerti szabadtéri misére a környékről és a határon túlról érkeztek zarándokok százai. Magyar földre érkeztek apostolukhoz, mert ők így tekintenek Teodóz atyára, a csángó magyar asszonyok és gyermekek. Ők előző este érkeztek, hagyományuk szerinti éjszakai virrasztással készültek a napfelkeltére a Napba Öltözött Asszony köszöntésére. Jelen voltak a gyémánt misén a soproni, győri, kőszegi és budapesti Bencés Diákszövetség képviselői is.

  A többszörös jubileumi ünnepen a 20. fogadalmi búcsún adott hálát az Úrnak 60 éves papi szolgálatuk kegyelmeiért Jáki Teodóz OSB és barátja Haray Pál, Medgyesi Szt.István templom nyugalmazott igazgatója. A búcsúi gyémántmise főcelebránsa Bíró László tábori és családreferens püspök, bencés öregdiák, Teodóz atya  tanítványa, volt aki bencés diáktársaival busszal, máriás éneklés közepette érkezett a faluba és a bencésdiák zarándoktársainak keresztaljával vonult be a futásfalvi Szűzanya templomába.

  A szentmise keretében Tifán Lajos a falu plébánosa köszöntötte a püspököt a híveket és a jubiláló paptestvéreit. Felolvasta Jakobinyi György gyulafehérvári érsek üdvözlő sorait.

  Majd a Bencés Diákszövetség nevében dr. Farkas Jenő  ny. rep. ezredes (So 42) korelnök diáktárs mondta el köszöntőjét és Teodóz atyát méltató szavait, akit már 6. alkalommal kísér el a kárpátmedencei magyarokhoz a Sopronból évente induló bencés öregdiákok félszázas csapata az ország minden részéből.

  Prédikációjában a püspök a Szűzanya és a papság kapcsolatát kiemelve beszélt a pap és Krisztus hűségéről a régi értékéről, amit nem szabad az újra az értéktelenebbre cserélni. Végül felolvasta XVI. Bendek pápa, Teodóz atyához és a gyémántmisén résztvevő összes hívekre kiterjesztett apostoli áldását.

  Teodóz atya először a gyémántmisés emlék-szentképeiről beszélt, így a szomszéd faluból származó boldog Apor Vilmos győri vértanú püspökről az első boldoggá avatott székelyről is, akit még személyesen is ismerhetett és akinek sírjánál boldog II. János Pál is imádkozott, ahogy a másik képen látható győri vérrel könnyező Szűzanya oltára előtt is. Majd kiemelte Domokos Pál nyomán, amit a buszon már útközben többször is elmondott tanítványainak, “Erdélyre úgy tekintünk, mint jobbik magunkra, mint kincseink őrzőjére, mint tiszta forrásra“.

  Az idei alkalommal a nagy hőségre való tekintettel hegyi keresztút elmaradt és csak a faluban egy rövid körmenetet tartottak a zarándok keresztaljákkal, köztük a Bencés Diákszövetség Sopron, Győr, Kőszeg, Budapest keresztaljával is, élén a huszár lovasokkal és zászlóvivőkkel.
  Az ünnepet a pápai a régi és az új magyar és a székely himnusz fennkölt eléneklése zárta.
  A bencés diákok 50 fős csapatát még az a megtiszteltetés is érte, hogy az ünnepi asztalnál is helyet kaptak Teodóz atya körül, mint az ő legközvetlenebb hozzátartozói, “családtagjai”.

  Németh István Gy74

  MTV-hír MTV videótár